FANDOMLưu ý: Bài viết này là một công việc theo tiến độ, vì vậy một số skin có sẵn có thể không có. Bạn có thể giúp bài viết bằng cách theo dõi tiến độ từ bài viết gốc tiếng anh rồi bổ sung thêm vào bài viết.

Đồ Dùng (Belongings) là một loại đồ trong Tủ Đồ của Don't Starve Together cho phép người chơi có thêm các skin có tính thẩm mỹ cho các Kiến TrúcVật Dụng khả chế, hoặc các Vật Nuôi. Các Skin được quyết định ở thời điểm chế tạo đối với Vật Dụng và không thể thay đổi sau đó. Chúng được lưu giữ tại Tủ Đồ, nơi người chơi có thể xem được bộ sưu tập của họ và xem trước các skin họ chưa có được.

Belongings, cùng với các loại trang phục nhân vật, là các loại đồ có thể sử dụng trong giao diện Trade Inn, ở đó người chơi có thể đổi 9 đồ vật cùng loại không dùng tới để lấy một loại đồ hiếm hơn. Đồ Dùng loại Distinguished, Elegant, Loyal, Timeless, Event hay Proof of Purchase, hay những skin loại Dệt (Woven) được, sẽ không thể giao dịch được.

Xem thêm: Skins

Skin Vật Dụng Sửa đổi

Rìu Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Fanciful Axe được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Gorge vào năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Nordic Axe được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Ba Lô Sửa đổi

 • Skin Proof of Purchase Crabpack, Deerclops Duffel, Glommer PackMeepsack có được bằng việc mua các con thú nhồi bông tương ứng Crab Plushie, Deerclops Plushie, Glommer Plushie và Mandrake Plushie từ Klei Store.
 • Skin Woven - Elegant Carrat Pack được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Gậy Dơi Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Bat Scythe được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.

Nón Chiến Binh Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Golden Helm được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Vua Lợn năm 2019.

Giáo Chiến Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Ultimate Spear được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Vua Lợn năm 2019.
 • Skin Woven - Elegant Nordic Battle Spear được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Bom Ong Sửa đổi

Mũ Sừng Bò Sửa đổi

 • Skin Loyal Klaus Cap là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 12/12/2019.
 • Skin Loyal Pig King Hat là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Vua Lợn năm 2019.

Mũ Chăn Ong Sửa đổi

 • Skin Elegant Mourning Veil là phần thưởng khi mua tượng WendyAbigail Funko Pop! từ Klei Store.

Bernie Sửa đổi

Boomerang Sửa đổi

Lưới Côn Trùng Sửa đổi

Mũ Da Mèo Sửa đổi

 • Skin Woven - Distinguished Puppy Cap được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Chó Sói năm 2018.
 • Skin Distinguished Tied Trapper HatTrapper Hat chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Gà Tây.

Gươm Đen Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Corrupted Blade được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Gậy Giải Cấu Trúc Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Clockwork Deconstruction Staff được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Ô Mắt Sửa đổi

 • Skin Loyal Glass Eyebrella là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 23/01/2020.

Dưa Thời Trang Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Fashion Pumpkin được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.

Mũ Lông Chim Sửa đổi

 • Skin Loyal Equestrienne Headdress là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 08/11/2018 đến 22/11/2018 hoặc từ 07/02/2019 đến 14/02/2019.

Gậy Lửa Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Infernal Fire Staff được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.

Nón Bầu Dục Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Barbed HelmetNox Helmet được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017 và 2018 tương ứng.
 • Skin Woven - Elegant Warhound Helm được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Chó Sói năm 2018.

Chiếu Lông Sửa đổi

Vòng Hoa Sửa đổi

 • Skin Spiffy Holly WreathRibbon Wreath chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.
 • Skin Woven - Elegant Feathered WreathLife Blossom Garland được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.

Giáp Cỏ Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Feathered Grass ArmorWoven Grass Armor được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.

Chày Thịt Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Pot Roastbat được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Gorge năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Pugna's Ham Bat được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.

Búa Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Forging Hammer được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Prybar Hammer được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Vua Lợn 2019.

Đèn Lồng Sửa đổi

 • Skin Elegant Tesla Coil Lantern là phần thưởng khi mua tượng WilsonChester Funko Pop! từ Klei Store.
 • Skin Loyal Winter's Feast Lantern là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông năm 2018.
 • Skin Loyal Salt Lamp là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 15/06/2020.

Bùa Phục Sinh Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Clairvoyant Life Amulet được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.
 • Skin Woven - Elegant Clement Life Amulet được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Chó Sói năm 2018.

Giáp Gỗ Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Jagged Wood Armor, Silken Wood ArmorWood Armor được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.
 • Skin Woven - Elegant Roman Wood Armor được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Skin tương thích:

Rìu Xa Xỉ Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Ornate Nordic Axe được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Quạt Cao Cấp Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Flamboyant Fan được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Giáp Cẩm Thạch Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Marble Plate MailMarble Splint Armor được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.

Giáp Bóng Tối Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Corrupted Cloak được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Cuốc Sửa đổi

 • Skin Loyal Rusted Scythe là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2019.
 • Skin Woven - Elegant Nordic Pickaxe được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Cuốc Sang Trọng Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Ornate Nordic Pickaxe được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Xẻng Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Fanciful Shovel được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Gorge năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Nordic Shovel được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Xẻng Vương Giả Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Ornate Nordic Shovel được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Cặp Da Lợn Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Piggy Backpack được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Lọng Kiều Diễm Sửa đổi

Chụp Tai Lông Thỏ Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Fluffy Deermuffs được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông năm 2019.

Cần Câu Biển Sửa đổi

 • Skin Loyal Ice Fishing Rod là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông năm 2019.

Giáo Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Pith PikeSpiral Spear được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Nordic Spear được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Skin tương thích:

Gậy Gọi Sao Sửa đổi

 • Skin Loyal Radiant Star Caller's Staff là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 12/09/2019 đến 24/10/2019.

Skin tương thích:

Nón Rơm Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Cowboy Straw Hat được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Vua Lợn năm 2019.

Skin tương thích:

Tim Mách Lẻo Sửa đổi

 • Skin Loyal Cherub's Heart là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong dịp Valentine's Day 2017 cùng cảm xúc /swoon.
 • Skin Loyal Daggered Heart là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong dịp Valentine's Day 2018 và cảm xúc /swoon nếu nó chưa được mua trước đó.
 • Skin Loyal Staked Heart là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong dịp Valentine's Day 2019 và cảm xúc /swoon nếu nó chưa được mua trước đó.
 • Skin Loyal Stolen Heart là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong dịp Valentine's Day 2020.

Kết Thúc Tới Gần! Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant The End is Nigh: Gilded Edition được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2017.

Đá Nhiệt Sửa đổi

 • Skin Loyal Metamorphosed Flame là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 09/05/2019 tới ngày 25/07/2019.

Chùy Thulecite Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Gatekeepers' Club được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2018.

Vương Miện Thulecite Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Arcane Headpiece được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Giáp Thulecite Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Jagged Grand Suit, Silken Grand Suit, Steadfast Grand Suit, và Whispering Grand Suit được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Forge năm 2018.

Bẫy Răng Sửa đổi

Nón Chóp Cao Sửa đổi

 • Skin Elegant Catty Costume Cap, Cheeky Chester Cap, Glommy Head Guise and Hutch Head Disguise chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng.
 • Skin Elegant Fiery Witch's Hat là phần thưởng khi mua tượng WillowBernie Funko Pop! từ Klei Store.
 • Skin Loyal Amazing Ringmaster Hat là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 25/10/2018 tới ngày 08/11/2018 hoặc từ 31/01/2019 tới ngày 07/02/2019.
 • Skin Event Jingly Tophat không rơi ra bình thường. Thay vào đó có thể sử dụng miễn phí cho tất cả mọi người vào khoảng thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.

Skin tương thích:

Đuốc Sửa đổi

 • Skin Elegant Hallowed Light chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng.
 • Skin Timeless Tragic Torch nhận được thông qua việc hoàn thành Câu Đố Cyclum và chỉ nhận được trước 16/05/2016, sau ngày này phẩm chất của nó sẽ trở thành Loyal. Skin này là thứ cần để tiếp tục giải Câu Đố Metheus.
 • Skin Loyal Carved Stone Torch là phần thưởng khi đặt mua sớm Don't Starve Together trên Wegame.
 • Skin Loyal Carrat Torch được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Bẫy Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Basket Trap được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Lover's Umbrella được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Vua Lợn 2019.
 • Skin Elegant Webrolly là phần thưởng khi mua tượng WebberNhện Chiến Binh Funko Pop! figure set từ Klei Store.
 • Skin Loyal Big Top Umbrella là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 06/12/2018 tới ngày 20/12/2018 hoặc từ ngày 21/02/2019 tới ngày 28/02/2019.

Gậy Đi Bộ Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Candy Cane được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông năm 2019.
 • Skin Woven - Elegant Goatshead Cane được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Gorge năm 2018.
 • Skin Timeless Ancient Cane là phần thưởng khi giải thành công Câu Đố Metheus cùng với Ancient King's Chest.
 • Skin Woven - Elegant Corrupted Cane được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Skin tương thích:

Bật Lửa của Willow Sửa đổi

Mũ Mùa Đông Sửa đổi

 • Skin Spiffy Festive Stocking Cap chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.
 • Skin Loyal Clucky Winter Hat là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Gà Tây năm 2017
 • Skin Loyal Knitted Puppy Hat là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Chó Sói năm 2018.
 • Skin Proof of Purchase Black Winter HatPink Winter Hat là phần thưởng khi mua chiếc Mũ Len từ Klei Store.
 • Skin Event Plum Pudding Cap không rơi ra bình thường mà. Thay vào đó được sử dụng miễn phí bởi tất cả người chơi trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.

Skin dành cho Kiến Trúc Sửa đổi

Máy Luyện Kim Sửa đổi

Thùng Ong Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Home Sweet Home được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.
 • Skin Loyal Crystalline Honeydome là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 23/04/2018.

Lồng Chim Sửa đổi

 • Skin Distinguished Macabre Birdcage chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng.
 • Skin Distinguished Ornamental Birdcage chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.
 • Skin Woven - Distinguished Romantic Birdcage được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Chó Sói năm 2018.
 • Skin Loyal Pirate Birdcage là phần thưởng khi mua Don't Starve: Shipwrecked DLC.
 • Skin Loyal The Amazing Sideshow' 'là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 27/09/2018 tới ngày 11/10/2018 hoặc từ ngày 17/01/2019 tới ngày 24/01/2019.
 • Skin Woven - Distinguished Baroque Birdcage được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Rương Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Brute Case được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018,
 • Skin Timeless Ancient King's Chest nhận được khi hoàn thành Câu Đố Metheus, cùng với Ancient Cane.
 • Skin Proof of Purchase Calico Chester Chest là phần thưởng khi mua Calico Chester từ Klei Store.
 • Skin Event Gingerbread Chest không rơi ra bình thưởng. Thay vào đó được sử dụng miễn phí bởi tất cả người chơi trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.

Nồi Hầm Sửa đổi

 • Skin Elegant Creepy Cauldron chỉ có thể nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng.
 • Skin Woven - Elegant Tureen được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Gorge năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Terracotta Cooking Pot được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Giá Phơi Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Butcher's Rack được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Bảng Chỉ Hướng Sửa đổi

 • Skin Loyal Spectacular Stationary Wayfinder là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 20/12/2018 tới ngày 03/01/2019 hoặc từ ngày 28/02/2019, and 07/03/2019. Nó cũng có sẵn thông qua chương trình Klei Rewards .

Bàn Hoa Sửa đổi

Lửa Trại Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Survivalist Campfire được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Lò Thu Nhiệt Sửa đổi

 • Skin Loyal Bone-Chilling Firepit là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 24/10/2019 tới ngày 12/12/2019.

Lò Lửa Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Victorian Hearth được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Gorge năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Winged Brazier được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Chó Sói năm 2018.
 • Skin Loyal Bottomless Pit là phần thưởng khi tham gia giao đoạn Don't Starve Together's Early Access.
 • Skin Loyal Lava Firepit là phần thưởng khi mua game Hot Lava , một game khác của Klei Entertainment trên Steam.
 • Skin Loyal Mini Monument là phần thưởng khi mua Don't Starve: Reign of Giants DLC.
 • Skin Loyal Stone Kiln là phần thưởng khi đặt mua sớm Don't Starve Together trên Wegame.

Tủ Lạnh Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Icy Grave được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.
 • Skin Woven - Elegant Victorian Ice Box được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện The Gorge năm 2018.
 • Skin Loyal Crystalline Ice Box là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 25/07/2019 tớii ngày 12/09/2019.

Máy Ném Tuyết Sửa đổi

 • Skin Loyal Amazing Snowball Juggler là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 14/03/2019 tới ngày 07/04/2019. Nó cũng có sẵn thông qua chương trình Klei Rewards .

Cột Thu Lôi Sửa đổi

Cột Buồm Sửa đổi

 • Skin Loyal Roseate Sail là phần thưởng khi chơi Don't Starve Together giữa 15/08/2019 khoảng thời gian của bản cập nhật Turn of Tides tới ngày 29/08/2019.

Bảng Mini Sửa đổi

 • Skin Woven - Distinguished White Address Plaque, Walnut Address Plaque, và Ash Address Plaque được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Đèn Nấm Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Festive Fungal Lamp được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông năm 2019.
 • Skin Woven - Elegant Nouveau Mushlamp được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Mũ Nấm Phát Quang Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Lilycap Light được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Nhà Lợn Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Thatched Cottage được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Chòi Thỏ Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Carrat Cottage được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Lò Nhiệt Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Clawfoot Furnace được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.
 • Skin Loyal Crystalline Furnace là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 28/05/2020 đến ngày 15/06/2020.

Tay Máy Bóng Tối Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Ancient Sigil được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Vũ Kế Sửa đổi

 • Skin Loyal The Magnificent Rainometer là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 11/10/2018 tới ngày 25/10/2018 hoặc từ ngày 24/01/2019 tới ngày 31/01/2019.

Thùng Muối Sửa đổi

 • Skin Loyal Salt Box Shaker là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 01/04/2020 tới ngày 09/04/2020.

Lều Sửa đổi

 • Skin Loyal World's Greatest Big Top Tent là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 03/01/2019 tới ngày 17/01/2019 hoặc từ ngày 07/03/2019 tới ngày 14/03/2019.

Nhiệt Kế Sửa đổi

 • Skin Loyal Thermal Strength Measurer là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 22/12/2018 tới ngày 06/12/2018 hoặc từ ngày 14/03/2019 tới ngày 21/03/2019.

Tủ Quần Áo Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Lover's Wardrobe được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Vua Lợn năm 2019.
 • Skin Loyal Crystallized Cabinet là phần thưởng khi xem stream của Don't Starve Together trên Twitch tổng cộng 6 giờ từ ngày 19/03/2020.

Hàng Rào Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Gingerbread Fence được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông năm 2019.
 • Skin Woven - Distinguished White Picket Fence, Walnut Garden Fence, và Ash Garden Fence được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Cửa Gỗ Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Gingerbread Gate được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông năm 2019.
 • Skin Woven - Distinguished White Garden Gate, Walnut Picket Gate, và Ash Picket Gate được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Cà Ruột vào năm 2020.

Skin dành cho đồng minh đi theo Sửa đổi

Abigail Sửa đổi

Bernie Sửa đổi

Broodling Sửa đổi

 • Skin Elegant Polar Broodling chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.
 • Skin Elegant Vampire Batling chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng.

Ewelet Sửa đổi

 • Skin Elegant Snowflake Ewelet chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.

Giblet Sửa đổi

 • Skin Elegant Penglet chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.
 • Skin Elegant Rooslet chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Gà Tây.

Glomglom Sửa đổi

 • Skin Elegant Snowy Glomglom chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.
 • Skin Loyal Puft là phần thưởng khi mua Oxygen Not Included một game khác của Klei Entertainment trên Steam. Nó có cùng tên và thiết kế với một con vật cùng tên trong game đó.

Kittykit Sửa đổi

 • Skin Woven - Elegant Black Kittykit chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Đêm Thiêng Liêng năm 2018.
 • Skin Elegant Snowkit chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.

Vargling Sửa đổi

 • Skin Elegant Arctic Vargling chỉ có thế nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện Lễ Hội Mùa Đông.
 • Skin Woven - Elegant Pedigree VarglingPurebred Vargling được giới thiệu trong thời gian diễn ra sự kiện Năm Chó Sói năm 2018.

Placeholder Bên lềSửa đổi

 • Miêu tả của Scorching Satchel's (Dragon flier burning bright, in the desert quite a sight. What equipment is required to quench thy fearsome scorching fires?) là một tham chiến tới một bài thơ của William Blake: The Tyger.
 • Bumble Spear đã từng được gọi là Beeyonet.
 • Theo Rhymes with Play #181, Ba Lô Poop Pouch được thiết kế bởi Toni.
 • Trong một trong những màn hình tải mặc định, Wendy đang đeo một Ba Lô hình Chân To với một dây khoác xích treo Chuông Cổ. Không tồn tại skin này và cũng sẽ không bao giờ có.
 • Tất cả da Ba lô từng có một tính năng độc đáo, nếu để trên mặt đất quá lâu, chúng sẽ bắt đầu thối rữa và cuối cùng biến thành Ba lô mốc. Chúng vẫn có thể được đeo và sử dụng như một Ba lô bình thường mà không có thêm hiệu ứng đặc biệt gì.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi


Tủ Đồ
SkinsĐồ DùngBiểu CảmEmoticonsKhung Chân DungBiểu Tượng Hồ SơẢnh Họa Tiết
(Tủ ĐồChỉQuán Mậu DịchKho Báu)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.