Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wilson Portrait.png
I could explain the science behind it, but I don't want to.

Wilson

Đồ Đá là 1 trong 4 Đồ trong Hamlet DLC. Nó là phiên bản Hamlet của Đồ Hộp. Nó có một bộ vá riêng với một vùng Đất Phủ Rêu nằm ở giữa Đồng Bằng Hoang với 4 Cà Rốt ở giữa và Hoa Quỷ bao quanh.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Advertisement