Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 02:40 ngày 16 tháng 5 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 15 tháng 5 năm 2021

     09:30  (Nhật trình tải lên)[Khapyeup‎ (10×)]
     
09:30 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview spoder.png
     
09:26 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview spiderdens.png
     
09:19 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview beekiting.gif
     
09:11 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview woof.gif
     
09:07 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview wigfridtest2.png
     
08:52 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview loonywilson.png
     
08:41 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview meatballs.png
     
08:34 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview science.png
     
08:25 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview rawtorefined (2).png
     
08:16 Khapyeup Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:1956458864 preview chrly.png

ngày 13 tháng 5 năm 2021

     13:44  Lunar Siphonator khácsử +1 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     13:44 Nhật trình tải lên Meoichris Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Lunar Siphonator Build.png
M    13:39  Kính Xuyên Thấu‎‎ 2 thay đổi lịch sử+22[Meoichris‎ (2×)]
     
13:39 (hiện | trước) +12 Meoichris Message Wall đóng góp Đổi hướng đến Astroggles Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Trang đổi hướng mới
M    
13:39 (hiện | trước) +10 Meoichris Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “Astroggles” Thẻ: Soạn thảo trực quan
     13:35  Astroggles khácsử +91 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 12 tháng 5 năm 2021

     01:46  (Nhật trình tải lên)[Kentawe‎ (11×)]
     
01:46 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:RWP280 Wagstaffs Tools Concept Art2.png
     
01:46 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:RWP280 Wagstaffs Tools Concept Art1.png
     
01:46 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:RWP280 Wagstaffs animation test.gif
     
01:46 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:RWP280 Moonstorm Ubdate Concept Art.png
     
01:41 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Grainy Transmission at the End of the Eye of the Storm Update Trailer.png
     
01:39 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Lunar Essence Extractor.png
     
01:38 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Lunar Essence Extractor Idle.gif
     
01:38 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Lunar Essence Extractor Collect.gif
     
01:38 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Grainy Transmission.png
     
01:30 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:RWP280 Astroggles Concept Art2.png
     
01:30 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:RWP280 Astroggles Concept Art1.png
     01:39  Grainy Transmission khácsử +1.583 Kentawe Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 11 tháng 5 năm 2021

     09:59  Astroggles‎‎ 5 thay đổi lịch sử+496[Meoichris‎ (5×)]
     
09:59 (hiện | trước) +11 Meoichris Message Wall đóng góp →‎Gallery Thẻ: Soạn thảo trực quan
     
09:59 (hiện | trước) +234 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
09:58 (hiện | trước) +53 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
09:55 (hiện | trước) +27 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
09:49 (hiện | trước) +171 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 10 tháng 5 năm 2021

     22:20  (Nhật trình tải lên)[Daeron del Doriath‎ (2×)]
     
22:20 Daeron del Doriath Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Site-favicon.icoThẻ: 20210510222055
     
22:20 Daeron del Doriath Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Site-logo.pngThẻ: 20210510222054
     22:20  (Nhật trình khóa)[Daeron del Doriath‎ (2×)]
     
22:20 Daeron del Doriath Message Wall đóng góp đã khóa Tập tin:Site-favicon.ico(Theme designer protected image)
     
22:20 Daeron del Doriath Message Wall đóng góp đã khóa Tập tin:Site-logo.png(Theme designer protected image)
     17:36  Astroggles khácsử +73 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     16:58  Return of Them khácsử +449 Meoichris Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     16:56  Think Tank khácsử +2.436 Meoichris Message Wall đóng góp Xóa đổi hướng đến trang Thùng Suy Ngẫm Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Xóa đổi hướng
     16:56  Thùng Suy Ngẫm khácsử -2.408 Meoichris Message Wall đóng góp Đổi hướng đến Think Tank Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Trang đổi hướng mới
     16:55  Terra Firma Tamper khácsử +2.255 Meoichris Message Wall đóng góp Xóa đổi hướng đến trang Cối Đóng Nền Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Xóa đổi hướng
     16:55  Cối Đóng Nền khácsử -2.255 Meoichris Message Wall đóng góp Đổi hướng đến Terra Firma Tamper Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Trang đổi hướng mới
     16:53  Tackle Receptacle khácsử +2.593 Meoichris Message Wall đóng góp Xóa đổi hướng đến trang Thùng Dụng Cụ Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Xóa đổi hướng
     16:53  Thùng Dụng Cụ khácsử -2.558 Meoichris Message Wall đóng góp Đổi hướng đến Tackle Receptacle Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Trang đổi hướng mới
     16:52  Strident Trident khácsử +3.665 Meoichris Message Wall đóng góp Xóa đổi hướng đến trang Đinh Ba Địa Chất Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Xóa đổi hướng
     16:52  Đinh Ba Địa Chất khácsử -3.631 Meoichris Message Wall đóng góp Đổi hướng đến Strident Trident Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Trang đổi hướng mới
     16:51  Splendid Garden Hoe khácsử -9 Meoichris Message Wall đóng góp Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Cuốc Làm Vườn#Cuốc Làm Vườn Lộng Lẫy sang Garden Hoe#Cuốc Làm Vườn Lộng Lẫy Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Thay đổi trang đích của đổi hướng
     16:48  Seawreath khácsử +3.082 Meoichris Message Wall đóng góp Xóa đổi hướng đến trang Vòng Hoa Tảo Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Xóa đổi hướng
     16:48  Vòng Hoa Tảo khácsử -3.055 Meoichris Message Wall đóng góp Đổi hướng đến Seawreath Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Trang đổi hướng mới
     16:44  Seasoning Salt khácsử +2.583 Meoichris Message Wall đóng góp Xóa đổi hướng đến trang Muối Nêm Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Xóa đổi hướng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.