Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 19:06 ngày 12 tháng 4 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 12 tháng 4 năm 2021

     08:41  Bản mẫu:Home/New Post khácsử -25 Kentawe Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     07:30  Wes‎‎ 3 thay đổi lịch sử+652[Kentawe‎; Tuấn Việt‎ (2×)]
     
07:30 (hiện | trước) -40 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎{{pic32|Minimap Maxwell's Door}} Origin Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
07:30 (hiện | trước) +695 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎{{pic32|Minimap Maxwell's Door}} Origin Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
03:36 (hiện | trước) -3 Kentawe Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 11 tháng 4 năm 2021

     14:01  Wes‎‎ 2 thay đổi lịch sử+1.752[Tuấn Việt‎ (2×)]
     
14:01 (hiện | trước) +62 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎{{pic32|Minimap Maxwell's Door}} Origin Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
00:32 (hiện | trước) +1.690 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎{{pic24|Lock}} Mở khóa Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     11:22 Nhật trình tải lên Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Beefalo.png
     11:21  Thẻ Kỹ Thuật khácsử -3 Kentawe Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 10 tháng 4 năm 2021

     03:18  Đống Bong Bóng‎‎ 3 thay đổi lịch sử+101[Tuấn Việt‎ (3×)]
     
03:18 (hiện | trước) +4 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎Mũ Bóng Bay Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
03:17 (hiện | trước) +1 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan
     
03:15 (hiện | trước) +96 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎{{Pic|32|Blueprint}} Thư viện ảnh Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     03:16 Nhật trình tải lên Tuấn Việt Message Wall đóng góp đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Balloon shape.png

ngày 9 tháng 4 năm 2021

     15:15  Bản mẫu:Thẻ‎‎ 3 thay đổi lịch sử+39[Tuấn Việt‎ (3×)]
     
15:15 (hiện | trước) +2 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
15:15 (hiện | trước) +2 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
15:15 (hiện | trước) +35 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     15:14  Thẻ Bóng Bay khácsử +1 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan
     15:14  (Nhật trình di chuyển)[Tuấn Việt‎ (3×)]
     
15:14 Tuấn Việt Message Wall đóng góp đã đổi Balloonomancy Tab thành Thẻ Bóng Bay
     
15:14 Tuấn Việt Message Wall đóng góp đã đổi Thẻ Bong Bóng thành Balloonomancy Tab qua đổi hướng ‎
     
15:08 Tuấn Việt Message Wall đóng góp đã đổi Balloonomancy Tab thành Thẻ Bong Bóng
     15:14 Nhật trình xóa Tuấn Việt Message Wall đóng góp đã xóa trang đổi hướng Balloonomancy Tab bằng cách ghi đè ‎(Xóa để có chỗ đổi tên “Thẻ Bong Bóng”)
     15:13  Thẻ Bong Bóng‎‎ 2 thay đổi lịch sử+112[Tuấn Việt‎ (2×)]
     
15:13 (hiện | trước) +34 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
15:10 (hiện | trước) +78 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan
     14:57  Đống Bong Bóng khácsử +241 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎Bóng Bay (DST) Thẻ: Soạn thảo trực quan
     01:54  Bản mẫu:Home/Intro khácsử +7 Kentawe Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 8 tháng 4 năm 2021

     04:01  Đống Bong Bóng khácsử +207 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎Party Balloon Thẻ: Soạn thảo trực quan

ngày 7 tháng 4 năm 2021

     00:58  Đống Bong Bóng khácsử +97 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎Speedy Balloon Thẻ: Soạn thảo trực quan

ngày 6 tháng 4 năm 2021

     11:11  Bản mẫu:Home/Tabs khácsử +60 Kentawe Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     07:17  Đống Bong Bóng‎‎ 3 thay đổi lịch sử+224[Tuấn Việt‎ (3×)]
     
07:17 (hiện | trước) +4 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎Đống Bong Bóng (DST) Thẻ: Soạn thảo trực quan
     
06:55 (hiện | trước) +26 Tuấn Việt Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan
     
06:52 (hiện | trước) +194 Tuấn Việt Message Wall đóng góp →‎Pile o' Balloons (DST) Thẻ: Soạn thảo trực quan
     07:17  (Nhật trình tải lên)[Tuấn Việt‎; Kentawe‎]
     
07:17 Tuấn Việt Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Balloon.png
     
02:51 Kentawe Message Wall đóng góp đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Balloon Hat.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.