FANDOM


 • Bảng này dành cho những thảo luận ngoài chủ đề -- một nơi để tự do thảo luận với bạn bè Don't Starve Wiki của bạn.

  • 9 luồng
  • 45 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Hungodd94 10:19, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 • Có câu hỏi về wikia, hoặc thắc mắc về chủ đề? Đặt câu hỏi của bạn tại đây!

  • 21 luồng
  • 81 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Một người dùng FANDOM 05:22, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 • Bạn muốn chia sẻ điều gì đó vừa được đăng tải trên wikia này, hay chúc mừng ai đó vì đóng góp ngoạn mục của họ? Đây là chính là nơi để bạn thực hiện điều đó!

  • 2 luồng
  • 6 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Một người dùng FANDOM 03:33, ngày 2 tháng 2 năm 2016

 • Thông tin và tin tức cập nhật!

  • 9 luồng
  • 47 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Speeds1997 09:52, ngày 4 tháng 8 năm 2017

 • Bảng này dành cho những vấn đề thảo luận chung trên wikia.

  • 7 luồng
  • 133 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Amanitadesign 10:38, ngày 17 tháng 9 năm 2017

diễn đàn-trang đặc biệt-lời giới thiệu-Nhóm bạn có thể chỉnh sửa nó