Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wickerbottom Portrait.png
I don't think I can stomach it.

Wickerbottom

Đầu Cá Nhồi (Stuffed Fish Heads) là 1 món ăn độc quyền nấu trong Nồi Hầm dành cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó yêu cầu 1 Hà Biển và 1 loại Phẩm Cá khác, phụ gia có thể là bất cứ thứ gì.

Icon Science.png Công thức

Barnacle.png
Fishes.png

×(1)

Filler.png
Filler.png
Interface arrow right.png
Stuffed Fish Heads.png

Placeholder.png Bên lề

  • Đầu Cá Nhồi được giới thiệu trong bản cập nhật Troubled Waters.
Advertisement