Đêm Thiêng Liêng (Hallowed Nights) là một Sự Kiện trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhập A New Reign, lần đầu tiên diễn ra trong Mùa Halloween từ ngày 18 tháng 10 năm 2016 đến ngày 8 tháng 11 năm 2016. Năm 2017, nó bắt đầu vào ngày 30 tháng 10 và kết thúc vào ngày 4 tháng 12, song song với sự kiện Lò Rèn. Năm 2018, nó bắt đầu vào ngày 25 tháng 10 và kết thúc vào ngày 3 tháng 12. Năm 2019, nó bắt đầu vào ngày 24 tháng 10,[1] và kết thúc vào ngày 12 tháng 12. Năm 2020, nó bắt đầu vào ngày 22 tháng 10[2] và kết thúc vào ngày 26 tháng 11.

Trong thời gian sự kiện, nhiều tính năng độc quyền có sẵn để cho người chơi thưởng thức và trải nghiệm, chẳng hạn như Skin theo chủ đề Halloween, Đồ trang sức, Kẹo, Túi Đựng Kẹo và Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên. Ngoài ra, Đèn Bí Ngô, Bí Ngô và những Bộ Vá đặc biệt có thể được tìm thấy rải rác trên khắp thế giới.

Người chơi có thể chỉnh phần Sự Kiện bên trong tùy chỉnh lúc tạo thế giới thành sự kiện Đêm Thiêng Liêng. Các skin chỉ dành cho sự kiện theo chủ đề Halloween sẽ bị vô hiệu hóa khi sự kiện này trở lại và Phục Sức Halloween được giao dịch với Vua Lợn sẽ trả một Vàng Thỏi thay cho Kẹo.

Cubic Zirkonia Ball.png Phục Sức Halloween

Waxwell Portrait.png
I told you people, I am *not* a vampire!

Maxwell

Wurt Portrait.png
Can see cute face in it!

Wurt

Willow Portrait.png
Hey Wes! Dare you to drink the last bit!

Willow

Wilson Portrait.png
I might need these after all that candy.

Wilson

Woodie Portrait.png
That right there's a bad time waitin' to happen.

Woodie

Wendy Portrait.png
It's very fetching.

Wendy

Wolfgang Portrait.png
Is making tiny friends look tinier!

Wolfgang

Warly Portrait.png
It must be so lonely.

Warly

Wickerbottom Portrait.png
What a cute little mollusk shaped scale!

Wickerbottom

Wigfrid Portrait.png
Perhaps söme sört öf elixir lies within?

Wigfrid

Wendy Portrait.png
To frolic, to play, no more.

Wendy

Wortox Portrait.png
Oh joy, oh boy! A wheely toy!

Wortox

Wormwood Portrait.png
Friend has broken home

Wormwood

Winona Portrait.png
I'm not messing with anymore radios.

Winona

Waxwell Portrait.png
Some harebrained invention of the scientist's, perhaps?

Maxwell

Phục Sức Halloween (Halloween Trinkets) là những vật phẩm độc quyền trong dịp Halloween. Chúng có thể tìm thấy dải rác trên mặt đất ở khắp thế giới và có thể dùng để giao dịch với Vua Lợn và nhận được 8 Kẹo Halloween. Phục Sức cũng có thể sử dụng như một món đồ chơi cho Mèo Trúc. Tất cả chúng cộng dồn tới 40 vật phẩm. Sau đây là những phục sức được giới thiệu và mã spawn của chúng là "trinket_32...37".

Trong lễ hội năm 2017, có 9 loại Phục Sức được thêm vào trò chơi. Mã spawn của chúng là "trinket_38...46".


Tentacle Lolli.png Kẹo Halloween

Woodie Portrait.png
Even the stick is delicious.

Woodie

Waxwell Portrait.png
Waxy, just like me.

Maxwell

Willow Portrait.png
These are a meow-uthful.

Willow

Wendy Portrait.png
You have to bite their heads off first... heehee...

Wendy

Woodie Portrait.png
I'll tell you what it tastes like, Lucy.

Woodie

Wurt Portrait.png
Mmm, taste like swamp!

Wurt

Wickerbottom Portrait.png
I was always a fan of black licorice, myself.

Wickerbottom

WX-78 Portrait.png
EVERY TENTACLE IS EDIBLE IF YOU TRY

WX-78

Wendy Portrait.png
Sigh. At least it's honest.

Wendy

Wilson Portrait.png
Everyone'll be raisin' a fuss over these.

Wilson

Willow Portrait.png
Hey Wolfgang, eat one and tell us what it is!

Willow

Winona Portrait.png
Ha, yuck! Everyone watch me eat'em!

Winona

Wolfgang Portrait.png
Hard candy is strong like Wolfgang!

Wolfgang

Wormwood Portrait.png
Ho! Ha! Hot belly stuff!

Wormwood

Kẹo Halloween (Halloween Candies) là những loại Lương Thực độc quyền trọng dịp Halloween. 5 kẹo sẽ rơi ra từ Vua Lợn sau bất kỳ giao dịch hợp lệ nào trong thời gian đó. Vua Lợn sẽ phát thêm kẹo nếu người chơi mặc những bộ hóa trang trong sự kiện này. Các loại kẹo hồi từ 0 đến 2 HealthMeter.png, 0 đén 2 HungerMeter.png và 0 đến 2 SanityMeter.png khi ăn. Các loại kẹo có thể gộp tới 40 vật phẩm và không bị hỏng. Sau đây là các loại kẹo và mã spawn của chúng là "halloweencandy_1...11".

Trong lễ hội năm 2017, có 3 loại Kẹo được thêm vào trò chơi. Mã spawn của chúng là "halloweencandy_12...14".

Thông tin dinh dưỡng

Tên Hunger Sanity Health
Candy Apple.png Kẹo Táo 1 1 1
Candy Corn.png Kẹo Ngô 0 2 1
Catcoon Candy.png Kẹo Mèo Trúc 0 2 1
Ghost Pop.png Kẹo Mút Ma 0 2 1
Gummy Spider.png Nhện Dẻo 0 1 2
Jelly Worm.png Sâu Nấu Đông 2 0 1
Not-So-Candy Corn.png Kẹo Bắp Ngô 2 0 1
Raisins.png Hộp Nho Khô 0 1 2
"Raisins".png "Nho Khô" 1 0 2
Tentacle Lolli.png Kẹo Mút Xúc Tua 0 1 2
Candy Lice.png Kẹo Chấy 2 0 1
Otherworldly Jawbreaker.png Otherworldly Jawbreaker 0 2 1
Lava Pepper.png Ớt Dung Nham 1 2 0

Candy Bag.png Túi Đựng Kẹo

Webber Portrait.png
Treats, treats, treats!

Webber

Túi Đựng Kẹo (Candy Bag) hoạt động tương tự với Ba Lô và sử dụng để chứa Kẹo, Phục Sức và Đồ Trang Trí Halloween, cũng như các loại Phục Sức thường khác. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Sinh Tồn và yêu cầu 6 Cỏ Cắt để chế tạo. Một Túi Đựng Kẹo có tới 20 ô chứa.


Icon Mad Science.png Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên


WX-78 Portrait.png
BROTHER! WHAT HAS DRIVEN YOU MAD!

WX-78

Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên (Mad Scientist Lab) là một Kiến Trúc khả chế độc quyền của Đêm Thiêng Liêng được giới thiệu vào sự kiện của năm 2018. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Khoa Học và yêu cần 2 Doodad Điện và 2 Đá Mài để chế tạo. Nó luôn luôn khả chế và không yêu cầu trạm chế tạo nguyên mẫu.

Đứng cạnh Phòng Thí Nghiệm Bác Học Điên sẽ cho phép người chơi truy cập Thẻ Khoa Học Điên, nơi học có thể tiến hành một vài thí nghiệm để sản xuất thuốc. Mỗi thí nghiệm này khiến người chơi mất một lượng Tinh Thần nhất định.

Hầu hết các thí nghiệm này có một số kết quả có thể xảy ra, tuy nhiên, tất cả chúng đều có hiệu quả tích cực cho người chơi. Vì quá trình đun sôi mất một khoảng thời gian nhất định, kết quả là chúng không có sẵn ngay lập tức để sử dụng.

Dưới đây là những loại thuốc có thể pha chế trong Thẻ Khoa Học Điên:Ghost Decoration.png Đồ Trang Trí Halloween

WX-78 Portrait.png
ACCESSORY FOR HORRIFIC TREE

WX-78

Woodie Portrait.png
Argh! I'd sure like to hang a real one like that.

Woodie

Wurt Portrait.png
Mermfolk very fearsome! Where Merm ornament??

Wurt

Wortox Portrait.png
It makes me hungry, yes indeed!

Wortox

Webber Portrait.png
Aw. It's not real. Let's hang it somewhere.

Webber

Warly Portrait.png
I miss calamari.

Warly

Đồ Trang Trí Halloween (Halloween Decorations) là những vật phẩm độc quyền được giới thiệu trong sự kiện của năm 2018. Chúng có thể tìm thấy dải rác trên thế giới hoặc gỡ từ Cây Cỏ Lăn. Mỗi loại đều gộp tới 40 vật phẩm.

Chúng không thể dùng để giao dịch với Vua Lợn và chỉ có thể treo lên Cây Toàn Thường, không phục vụ mục đích nào ngoài trang trí.

Dưới đây là danh sách đồ trang trí vã mã spawn của chúng là: "halloween_ornament_1...6".

Dơi Toàn Thường

Totally Normal Bats.png
Wickerbottom Portrait.png
Curious. I seem to be hallucinating.

Wickerbottom

Khi chặt Cây hoặc mở Rương, có một tỉ lệ nhỏ một bầy rơi sẽ xuất hiện. Chúng sẽ bay xung quanh màn hình, khiến người chơi mất một chút Tinh Thần và khiến họ không thể di chuyển trong vài giây. Uống một bình thuốc từ Thí Nghiệm Ám Ảnh có thể giảm thiểu bỏ việc mất Tinh Thần. Tính năng này được giới thiệu trong lễ hội năm 2018.

Ravin' Wrapper Raiders

Curio Collector Mini Game.png

Tôi đã chứng kiến một vụ giết người! Và họ đang ăn cắp tất cả các gói kẹo cứng tôi kiếm được!

–Curio Collector

Được giới thiệu vào trong lễ hội năm 2019, một minigame với tên gọi Ravin' Wrapper Raiders được thêm vào trong mục Trade Inn. Khi vào mục Trade Inn, có thể thấy một con quạ đậu trên giao diện của Trade Inn. Nhấp vào con quạ sẽ kích hoạt minigame. Giao diện Trade Inn thông thường sẽ thay đổi thành một ô lưới 8 x 5 với các ô chứa các loại giấy gói kẹo ngẫu nhiên và ít nhất một con quạ. Tiền đề của trò chơi là những con quạ đã đánh cắp bộ sưu giấy tập gói kẹo của Curio Collector và người chơi phải giúp anh ta dọa lũ quạ bay đi.

Trò chơi này là một loại câu đố ghép gạch tương tự với SameGame trong đó người chơi xóa các nhóm gạch liền kề bằng cách nhấp vào chúng. Xóa những ô ở gần lũ quạ sẽ khiến chúng bay đi. Nhiều giấy gói kẹo và quạ sẽ rơi từ xuống từ trên cùng của màn hình trò chơi để thay thế các ô đã xóa. Người chơi có thể trang bị 5 loại công cụ khác nhau từ 1 dòng ở dưới của giao diện Trade Inn. Những công cụ này có cách giúp xóa đi những ô khác nhau. Trò chơi sẽ bắt đầu với 3 công cụ có thể chọn. Xóa đi 10 ô hoặc nhiều hơn sẽ giúp kiếm được một công cụ bổ sung từ Curio Collector. Trò chơi kết thúc khi không còn khả năng xóa ô hoặc đã sử dụng hết công cụ.

Hoàn thành trò chơi với một số điểm nhất định người chơi sẽ được Curio Collector thưởng cho 1 Profile Icon.[cần xác thực]

Prototype.png Mẹo

 • Một ý tưởng tốt khi giao dịch Phục Sức Halloween với Vua Lợn là đi với hành trang trống không, vì Vua Lợn nằm ở Làng Lợn và Lợn sẽ cố ăn Kẹo Halloween khi chúng nhìn thấy.

Placeholder.png Bên lề

 • Chân Khỉ, 1 trong số Phục Sức Halloween, là liên tưởng tới truyện ngắn kinh dị The Monkey's Paw được viết bởi W. W. Jacobs.
 • Phục Sức và Kẹo Halloween được thêm vào trong năm 2017 lấy cảm hứng từ những trò chơi khác của Klei EntertainmentGriftlands, Hot LavaOxygen Not Included.
  • Ống Nhòm, Găng Tay Đơn, Cân Ốc Sên và Otherworldly Jawbreaker tham chiếu từ Griftlands.
  • Hộp Kem Dưỡng, Hổ Mang Đồ Chơi, Cá Sấu Đồ Chơi và Ớt Dung Nham tham chiếu từ Hot Lava.
  • Cầu Thủy Tinh Vỡ, Radio Kỳ Cục, Máy Sấy Tóc và Kẹo Chấy tham chiếu từ Oxygen Not Included.
 • Wigfrid có thể ăn tất cả những lọa Kẹo Halloween Candies những lại từ chối Kẹo Bắp Ngô, Hộp Nho Khô, "Nho Khô" và Ớt Dung Nham.
 • Phục Sức 46 từng là Bản Sao Bí Ngô, từng được thấy trong file game trước đó, nhưng sau đó đã được thay bằng Máy Sấy Tóc.
 • Túi đựng kẹo giống với nhân vậy Oogie Boogie từ bộ phim Nightmare Before Christmas .

Blueprint.png Thư viện ảnh

Liên kết ngoài

Sự Kiện
Đêm Thiêng Liêng (18/10/2016 - 08/11/2016
30/10/2017 - 04/12/2017
25/10/2018 - 03/12/2018
24/10/2019 - 12/12/2019
22/10/2020 - 26/11/2020)

Lễ Hội Mùa Đông (15/12/2016 - 05/01/2017
18/12/2017 - 08/01/2018
06/12/2018 - 24/01/2019
12/12/2019 - 23/01/2020
03/12/2020 - 06/01/2021)

Năm Gà Tây (19/01/1207 - 14/02/2017)
Năm Chó Sói (09/02/2018 - 01/03/2018)
Năm Vua Lợn (24/01/2019 - 07/03/2019)
Năm Cà Ruột (24/01/2019 - 19/03/2019)
Năm Bò Lai (04/02/2021 - 17/03/2021)
The Forge (09/11/2017 - 04/12/2017
08/11/2018 - 03/12/2019)

The Gorge (14/06/2018 - 16/07/2018)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.