FANDOM


Wilson Portrait
It's very sharp.

Wilson

Willow Portrait
What do we need glass for anyway?

Willow

Wolfgang Portrait
Is clear green sharp-stuff.

Wolfgang

Wendy Portrait
Its sharp edge would end this quickly.

Wendy

WX-78 Portrait
DANGEROUSLY SHARP AND BRIGHT PUKE GREEN. I LOVE IT

WX-78

Wickerbottom Portrait
Perhaps I could keep a sample and study the composition.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It's green like a nice leaf.

Woodie

Waxwell Portrait
But does it look as sharp as me?

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis a möst divine substance.

Wigfrid

Webber Portrait
It came from the moon. Wow!

Webber

Warly Portrait
My, that's sharp!

Warly

Wormwood Portrait
Ouch! Sharp!

Wormwood

Winona Portrait
Can't wait to try this out.

Winona

Wortox Portrait
In its green sheen I see selene.

Wortox

Wurt Portrait
Glurp! Sharp!

Wurt

Đá Vụn Trăng alà một tài nguyên độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them.

Nó có thể thu thập được bằng cách khai thác các tảng Pha Lê TrăngHồ Nước Kết Tinh trên Quần Xã Đảo Mặt Trăng. Chúng có thể được tìm thấy tự nhiên trên mặt đất trong Quần Xã Mỏ Mặt Trăng. Nhờ Vào Hồ Nước Nóng, Đá Vụn Trăng là tài nguyên có thể tái tạo, mặc dù chúng chỉ có thể được thu hoạch vào đêm Trăng Tròn.

Đá Vụn Trăng có thể được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo các vật dụng trong Thẻ Thiên Tinh thông qua Đài Thiên Tinh. Chúng cũng có thể được sử dụng trên một Bàn Thợ Gốm để sản xuất các bức Tượng màu xanh.

Icon Tools Công Dụng Sửa đổi

Inventory slot backgroundMoon Shard

×3

Inventory slot background Twigs

×2

Celestial AltarInventory slot backgroundMoon Glass Axe

×1

Inventory slot backgroundMoon Shard

×6

Inventory slot background Boards

×1

Celestial AltarInventory slot backgroundGlass Cutter

×1

Inventory slot backgroundMoon Shard

×2

Inventory slot background Moon Rock

×1

Celestial AltarInventory slot backgroundMoon Crater Turf

×1

Placeholder TriviaSửa đổi

  • Đá Vụn Trăng được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng Axe GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon) (Cork Hamlet icon)
Có được nhờ dùng Pickaxe ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Có được nhờ dùng Shovel (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng
Machete Shipwrecked iconHamlet icon
(Cành LeoTre Shipwrecked icon) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.