FANDOM


Wilson Portrait
This gem seems special.

Wilson

Willow Portrait
It's glittery and mesmerizing, like a fire!

Willow

Wolfgang Portrait
Is very nice little stone.

Wolfgang

Wendy Portrait
I see a million sad eyes reflecting back at me...

Wendy

WX-78 Portrait
POLYCHROMATIC ROCK.

WX-78

Wickerbottom Portrait
A precious light diffracting mineraloid.

Wickerbottom

Woodie Portrait
You're fond of it, aren'tcha Lucy?

Woodie

Waxwell Portrait
A sizable magic gem.

Maxwell

Wigfrid Portrait
The spöils of war!

Wigfrid

Webber Portrait
We see eight million eyes reflecting back at us. Neat!

Webber

Warly Portrait
It glimmers like maman's eyes.

Warly

Wormwood Portrait
Pretty, pretty shiny

Wormwood

Winona Portrait
Pretty! Pretty useless.

Winona

Wortox Portrait
A gem like this is precious indeed.

Wortox

Đá Quý Ánh Kim (Iridescent Gem) là một vật phẩm độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhập A New Reign. Nó chỉ có thể thu được bằng cách sử dụng một Gậy Giải Cấu Trúc lên trên một Gậy Gọi Trăng. Hiện tại nó không có công dụng nào khác ngoài việc cho Tôm Hùm Đá ăn do Gậy Gọi Trăng hiện giờ không thể chế tạo được.

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Đá Quý Ánh Kim được thêm vào trong bản cập nhật A Little Fixer Upper.
  • Viên ngọc nằm ở đầu gậy dường như là một viên ngọc mắt mèo, có màu trắng với màu sắc sặc sỡ. Điều này cũng được chỉ ra bởi mã spawn ra cây gậy.
  • Viên ngọc này là vật phẩm duy nhất chỉ có thể thu được bằng cách phá hủy thứ gì đó với Gậy Giải Cấu Trúc.
  • Dù cũng là một viên đá quý, Đá Quý Ánh Kim hoàn toàn không thể gắn vào Ngọc Đá Mặt Trăng. Cố gắng gắn nó vào sẽ khiến nhân vật có một lời thoại về sự thất bại này.
Wilson Portrait
This gem won't work here.

Wilson, after failing to socket an Iridescent Gem

Willow Portrait
It's the wrong rock!

Willow, after failing to socket an Iridescent Gem

Wolfgang Portrait
Little rock does not want to go there.

Wolfgang, after failing to socket an Iridescent Gem

Wendy Portrait
I got it wrong... again...

Wendy, after failing to socket an Iridescent Gem

WX-78 Portrait
INCORRECT MINERAL-BASED POWER SOURCE

WX-78, after failing to socket an Iridescent Gem

Wickerbottom Portrait
This gemstone's properties are incorrect for my purposes.

Wickerbottom, after failing to socket an Iridescent Gem

Woodie Portrait
I don't think that one'll work here.

Woodie, after failing to socket an Iridescent Gem

Waxwell Portrait
That would be an amateurish misuse of its magic.

Maxwell, after failing to socket an Iridescent Gem

Wigfrid Portrait
This gem was nöt chösen för this purpöse.

Wigfrid, after failing to socket an Iridescent Gem

Webber Portrait
We'd rather keep this one for ourselves.

Webber, after failing to socket an Iridescent Gem

Warly Portrait
It wants a different gem.

Warly, after failing to socket an Iridescent Gem

Wormwood Portrait
Wrong sparkly. Oops

Wormwood, after failing to socket an Iridescent Gem

Winona Portrait
Nn-nn. That doesn't go there.

Winona, after failing to socket an Iridescent Gem

Wortox Portrait
Its color is wrong, wrong, wrong.

Wortox, after failing to socket an Iridescent Gem

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.