FANDOM


Wilson Portrait
It looks very lifelike.

–Wilson, when examining a Petrified Werepig.

Willow Portrait
At least it doesn't smell anymore.

–Willow, when examining a Petrified Werepig.

Wolfgang Portrait
Wolfgang does not like that.

–Wolfgang, when examining a Petrified Werepig.

Wendy Portrait
I can make that face too...

–Wendy, when examining a Petrified Werepig.

WX-78 Portrait
IT IS BETTER THIS WAY

–WX-78, when examining a Petrified Werepig.

Wickerbottom Portrait
Lunar light catalyzes a strange reaction in its skin.

–Wickerbottom, when examining a Petrified Werepig.

Woodie Portrait
Hmph. Maybe I don't got it so bad.

–Woodie, when examining a Petrified Werepig.

Waxwell Portrait
Not so tough.

–Maxwell, when examining a Petrified Werepig.

Wigfrid Portrait
Dö nöt cöwer behind your carapace of röck! Fight!

–Wigfrid, when examining a Petrified Werepig.

Webber Portrait
Yikes.

–Webber, when examining a Petrified Werepig.

Warly Portrait
It won't begin to move, will it?

–Warly, when examining a Petrified Werepig.

Wormwood Portrait
Arrrooooo!

–Wormwood, when examining a Petrified Werepig.

Winona Portrait
At least it's not trying to kill us now.

–Winona, when examining a Petrified Werepig.

Wortox Portrait
Let's not be here when that wakes up!

–Wortox, when examining a Petrified Werepig.

Wilson Portrait
I don't like how it's looking at me.

–Wilson, when examining a Petrified Hound.

Willow Portrait
Lookit this big dumb lawn ornament!

–Willow, when examining a Petrified Hound.

Wolfgang Portrait
Is make Wolfgang uncomfortable!

–Wolfgang, when examining a Petrified Hound.

Wendy Portrait
A "puppy", frozen in time...

–Wendy, when examining a Petrified Hound.

WX-78 Portrait
A MAJOR IMPROVEMENT

–WX-78, when examining a Petrified Hound.

Wickerbottom Portrait
Completely petrified as a result of lunar exposure.

–Wickerbottom, when examining a Petrified Hound.

Woodie Portrait
That's unfortunate there, buddy.

–Woodie, when examining a Petrified Hound.

Waxwell Portrait
Try and get me now. Ha!

–Maxwell, when examining a Petrified Hound.

Wigfrid Portrait
Shed yöur stöne förm and fight, beast!

–Wigfrid, when examining a Petrified Hound.

Webber Portrait
Haha. We can stack things on its head and it won't even move.

–Webber, when examining a Petrified Hound.

Warly Portrait
I feel strangely uneasy.

–Warly, when examining a Petrified Hound.

Wormwood Portrait
Just stone

–Wormwood, when examining a Petrified Hound.

Winona Portrait
Something scare ya? You look petrified!

–Winona, when examining a Petrified Hound.

Wortox Portrait
I hope that hellhound's in on the prank.

–Wortox, when examining a Petrified Hound.

Đá Mặt Trăng Khả Nghi (Suspicious Moonrocks) là một đối tượng tự sản độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật A New Reign. Chúng là Đá Mặt Trăng được điêu khắc với hình dáng giống như Lợn SóiChó Săn, có thể tìm thấy ở xung quanh Bệ Đá Mặt Trăng. Khai thác với Cuốc sẽ thu được 1 Đá Mặt Trăng và 50% nhận thêm 1 cái nữa.

Ngoài ra, sau khi đặt một Gậy Gọi Sao trên Bệ Đá Mặt Trăng vào Trăng Tròn, một vài Lợn Sói và Chó Săn sẽ sinh ra và tấn công chiếc gậy. Sau khi phá hủy bệ đá, tất cả chúng sẽ biến thành Đá Mặt Trăng Khả Nghi. Chúng sẽ trở lại thành sinh vật sống nếu Bệ Đá Mặt Trăng được sửa chữa lại và đặt lại cây gậy lên đó.

Có 3 phiên bản của hóa đá của Lợn Sói gồm tấn công, chết và hú và 2 phiên bản hóa đá của Chó Săn gồm tấn công và chết.

Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Một khi đã khai thác toàn bộ Đá Mặt Trăng Khả Nghi, đặt lại Gậy Gọi Sao lên Bệ Đá Mặt Trăng sẽ tiếp tục làm Chó Săn và Lợn Sói sản sinh ra và tấn công bệ đá.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants icon Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants icon Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants icon Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương
vi:Suspicious Moonrock
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.