FANDOM


That rock came from the moon.

–Wilson

Đá Mặt TrăngVật Dụng trong Don't Starve Together.Thu được sau khi một Thiên Thạch đâm xuống, sau khi để lại Đá Tảng với nhiều vết nứt trắng. Thiên thạc chỉ hạ xuống vùng đất bao quanh bởi Đá Tảng như Xứ Đá.Một đá mặt trăng được dán nhãn là một "Đá Tảng" khi rê chuột lên và sở hữu các báo kiểm tra tương tự như bất kỳ đá tảng khác. Cần 25 phát Búa để hạ một Tường Đá Mặt Trăng không kể kích cỡ. Chúng không thể bị phá hủy bởi Gậy Giải Cấu Trúc sinh ra bởi lệnh

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundMoon Rock

×12

Alchemy EngineInventory slot backgroundMoon Rock Wall

×1

Inventory slot backgroundMoon Rock

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundCratered Moonrock

×1

Inventory slot backgroundMoon Rock

×2

Inventory slot background Blue Moonlens

×1

Inventory slot backgroundIce

×2

PrestihatitatorInventory slot backgroundMoon Dial

×1

Blueprint GallerySửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.