FANDOM


Wilson Portrait
That rock came from the moon.

Wilson

Willow Portrait
Just another rock to me.

Willow

Wolfgang Portrait
But is not cheese?

Wolfgang

Wendy Portrait
It's traveled so far...

Wendy

WX-78 Portrait
A ROCK. FROM THE MOON

WX-78

Wickerbottom Portrait
Implications of a lunar body? Interesting.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It's uh, a moon rock.

Woodie

Waxwell Portrait
"Moon" rock.

Maxwell

Wigfrid Portrait
A gift fröm Mani.

Wigfrid

Webber Portrait
Neat!

Webber

Warly Portrait
A little piece of sky to hold in my hand.

Warly

Wormwood Portrait
Piece of Night Ball

Wormwood

Winona Portrait
Woah! What an odd texture.

Winona

Wortox Portrait
It was hewn from solid moon.

Wortox

Wurt Portrait
Weird rock.

Wurt

Walter Portrait
It came from outer space!

Walter

Đá Mặt TrăngVật Dụng trong Don't Starve Together.Thu được sau khi một Thiên Thạch đâm xuống, sau khi để lại Đá Tảng với nhiều vết nứt trắng. Thiên thạc chỉ hạ xuống vùng đất bao quanh bởi Đá Tảng như Xứ Đá.Một đá mặt trăng được dán nhãn là một "Đá Tảng" khi rê chuột lên và sở hữu các báo kiểm tra tương tự như bất kỳ đá tảng khác. Cần 25 phát Búa để hạ một Tường Đá Mặt Trăng không kể kích cỡ. Chúng không thể bị phá hủy bởi Gậy Giải Cấu Trúc sinh ra bởi lệnh.

Đá Mặt Trăng có thể chế tạo Tường Đá Mặt Trăng, Ngọc Đá Mặt Trăng, La Bàn Mặt Trăng, Chìa Khóa Mặt Trăng, Đất Hố Mặt Trăng. Chúng cũng là nguyên liệu yêu cầu để sửa Bệ Đá Mặt Trăng và yêu cầu để nâng cấp Cổng Hoa thành Cổng Thiên Thể.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundMoon Rock

×12

Alchemy EngineInventory slot backgroundMoon Rock Wall

×1

Inventory slot backgroundMoon Rock

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundCratered Moonrock

×1

Inventory slot backgroundMoon Rock

×2

Inventory slot background Blue Moonlens

×1

Inventory slot backgroundIce

×2

PrestihatitatorInventory slot backgroundMoon Dial

×1

Inventory slot backgroundMoon Rock

×1

Inventory slot background Purple Gem

×1

Celestial OrbInventory slot backgroundMoon Rock Idol

×1

Inventory slot backgroundMoon Rock

×1

Inventory slot background Moon Shard

×2

Celestial AltarInventory slot backgroundMoon Crater Turf

×1

Inventory slot backgroundMoon Rock

×20

Inventory slot background Purple Moonlens

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundCelestial Portal

×1

Đặt Portal Paraphernalia vào Florid Postern
Inventory slot backgroundMoon Rock

×1

Inventory slot background Blue Gem

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundFreeze Rounds

×10

Don't Starve Together iconWalter Portrait
Inventory slot backgroundMoon Rock

×1

Inventory slot background Purple Gem

×1

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundSlow-Down Rounds

×10

Don't Starve Together iconWalter Portrait

Placeholder Bên lềSửa đổi

Moon Rock outdated

Biểu tượng cũ của Đá Mặt Trăng.

  • Đá Mặt Trăng được coi là 1 phần của bản cập nhật A New Reign, kể cả khi nó đã được giới thiệu trước khi nhánh beta của bản cập nhật này bắt đầu trong cập nhật ...In with the New.
  • Trong cập nhật A Little Fixer Upper, vật liệu cho Đá Mặt Trăng và toàn bộ vật phẩm khác liên quan được cập nhật.
  • Kể cá khi Đá Mặt Trăng không xuất hiện trong phần chơi đơn, Nhân Vật được giới thiệu trong Hamlet DLC cũng sử dụng vài lời nhận xét về chúng.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.