FANDOM


NATURE IS LAUNCHING AN AIRSTRIKE

–WX-78

Đá MưaVật Dụng trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó rớt khi có bão (xuất hiện trong suốt Mùa Bão). Nó có thể làm thành Nước Đá để hồi Sức ĐóiMáu. Phải chế Đá Mưa thành Nước Đá để dùng chế tạo hay trong công thức Nồi Hầm.

Đá Mưa cũng có thể dùng dập tắt đồ vật đang cháy.

Giống Nước Đá, Đá Mưa sẽ không bao giờ tan khi đặt trong Tủ Lạnh và sẽ tan nhanh hơn khi gần lửa.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundHail

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundIce

×1

Placeholder Bên LềSửa đổi

  • Kể từ bản cập nhập Hang Ten, giờ có thể chế 4 Đá Mưa thành 1 Nước Đá
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.