FANDOM


Thulecite Medallion
Thulecite Medallion
ความสามารถ เป็นตัววัดสถานะของเวทย์มนตร์ซากปรักหักพัง
สต๊อก 1 ชั้น
DebugSpawn "nightmare_timepiece"
The pulse is quickening.

–Maxwell

เหรียญหินโบราณเป็นสิ่งของที่สามารถประดิษฐ์ได้มาจากแท่นบูชาโบราณที่ยังไม่ได้ซ่อม วัตถุประสงค์ของมันคือใช้เป็นสิ่งของที่วัดสถานะปัจจุบันของเวทมนตร์ในเมืองโบราณ  ระดับเวทย์มนตร์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเรืองแสงของสีแดง ถ้าหากให้สีมากแสดงว่ามันมีความเป็นเวทมนตร์สูง และเมื่อตรวจสอบรายละเอียดของมันจะทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวทย์มนตร์ว่ามีมาก หรือมีน้อย หรือคงตัว

หากพิจารณาเรื่องสีแล้ว คุณสามารถทราบถึงวงจรฝันร้าย ที่ปรากฏขึ้นมาได้ - เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เมืองโบราณทั้งหมดและรวมสิ่งของต่างที่อยู่ใกล้เคียงจะเรืองแสงเป็นสีแดง  ไฟฝันร้ายจะเปิด ปีศาจเงาจะเกิดและโจมตีผู้เล่น

Allstages

สถานะของเหรียญสัญลักษณ์โบราณ


RecipeEdit

Inventory slot backgroundThuleciteInventory slot backgroundThuleciteInventory slot background Nightmare FuelInventory slot background Nightmare FuelInterface arrow rightInventory slot backgroundThulecite Medallion

GalleryEdit