FANDOM


Reign of Giants icon ในหน้านี้มีข้อมูลของไอเทม , มอนสเตอร์ หรือสิ่งอื่นๆที่มีเฉพาะใน ภาคเสริม อำนาจของยักษ์เท่านั้น จึงอาจที่เป็นการสปอยผู้เล่นบางคน ที่ยังไม่มีภาคเสริมนี้
 ร้อนเกิน คือหนึ่งในระบบเกม ซึ่งมีเฉพาะใน ภาคเสริม อำนาจของยักษ์  สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในฤดูร้อน  คล้ายกับเย็นเกิน ในฤดูหนาว เมื่อตัวละครได้รับความร้อนมากเกินไป จะเกิดวงแหวนสีส้มที่บริเวณขอบจอ (เช่นเดียวกับที่เย็นเกินทำให้ขอบเป็นนํ้าแข็ง) หลังจากนั้นตัวละครจะเริ่มเสียค่าชีวิต ทางเดียวที่จะหยุดการเสียค่าชีวิต คือการทำให้ตัวเย็น

หนทางรอดชีวิตEdit

มีไม่กี่วิธีในการลดอุณหภูมิ

และมีไม่กี่อย่างที่ทำให้ร้อนเกินช้าลง

  • ร่มดอกไม้, ร่ม และ หมวกฟาง จะลดอัตราของความร้อนที่ได้รับ
  • ลงไปในถํ้าจะทำให้ได้รับความร้อนน้อยลง
  • ไฟแช็ก (ของวิลโล) จะลดอัตราของความร้อนที่ได้รับ

บางอย่างจะทั้งลดอุณหภูมิและชะลอการร้อนเกิน

  • หินเก็บความร้อน สามารถเอาใส่ตู้เย็นเพื่อแช่เย็น ซึ่งสามารถใช้ทำให้ร่างกายเย็นลง สามารถใช้ไฟเย็นแทนได้ แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและอยู่ได้ไม่นาน
  • ยืนใกล้ๆต้นไม้จะลดอัตราความร้อนที่ได้รับ และเมื่อร้อนเกิน มันจะทำให้ร่างกายเย็นลงเล็กน้อย