FANDOM


ไฟฝันร้าย
Nightmare Light
ระดับการสูญเสียค่าสติ 0-15/นาที
ให้กำเนิด Terrorbeak,Crawling Horror
ทดแทนได้ไหม ทำลายไม่ได้
พบมากที่ บริเวณศักดิ์สิทธิ์,ที่พักกองทัพ

ไฟฝันร้ายคือ สิ่งของให้แสงที่พบในเมืองโบราณ มันไม่สามารถทำให้เปิดหรือทำลายได้ด้วยค้อน แต่มันจะเปิดมากน้อยขึ้นอยู่ระดับของวงจรฝันร้ายที่อยู่ในเมืองร้าง ยิ่งรุนแรงขึ้น ไฟฝันร้ายยิ่งเปิดมากขึ้น

ไฟฝันร้ายจะดึงเอาค่าสติของตัวละครออกไป เมื่อมันเปิดและผู้เล่นอยู่ใกล้ โดยระดับการดึงค่าสติจะขึ้นอยู่กับระดับแสงที่มันปล่อยออกมา(เปิดมากแค่ไหน) เมื่อถึงช่วงเตือน(warning phase) มันจะดึงค่าสติลงประมาณ10/นาที และเมื่อถึงช่วงฝันร้าย(nightmare phase) มันจะดึงค่าสติประมาณ 15/นาที

ปีศาจเงาจะออกมารอบๆไฟฝันร้ายถึงแม้ว่าผู้เล่นจะไม่บ้าซึ่งมันจะออกมาแค่ช่วงฝันร้ายและโจมตีผู้เล่นทันที แต่เมื่อวงจรฝันร้ายจบลงปีศาจเงาจะตายละดอร์ปเชื้อเพลิงฝันร้าย

ไฟนี้รู้กันว่าใช้เชื้อเพลิงฝันร้ายซึ่งขึ้นมาจากความลึกที่ไม่รู้เป็นเชื้อเพลิง โดยนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เมืองโบราณนี้ล้มสลาย

รอยแยกฝันร้ายEdit

รอยแยกฝันร้ายเป็นสิ่งที่พบในเมืองโบราณและหายากมากในถํํ้าซึ่งให้แสงสว่างเหมือนกับไฟฝันร้ายขึ้นอยู่กับระดับวงจรฝันร้ายว่าจะให้แสงมากหรือน้อย โดยมีโอกาสที่จะเกิดปีศาจเงา ยิ่งให้แสงมาก ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดปีศาจเงามากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมEdit

   •ไฟฝันร้ายถูกเพิ่มในการอัพเดต สิ่งของจากฝันร้าย( stuff of nightmare ) 
             ส่วนรอยแยกฝันร้ายถูกเพิ่มในการอัพเดต 6 ฟุตข้างล่างนั้น( six feet under )