FANDOM


Mandrake run

Mandrake เป็น Item ที่หายากมาก แต่มีประโยชน์สุดๆ ในการเก็บมัน จะต้องเก็บ 2 ครั้ง เพราะครั้งแรกมันจะวิ่งหนีซึ่งไม่สามารถเก็บได้ในตอนกลางคืน เพราะมันจะวิ่งตามเราไม่หยุด และเมื่อตอนเช้า มันก็จะกลับลงไปในดิน และเก็บได้ตามปกติ

ประโยชน์ : เมื่อนำไปเผา ตัวละครของเราจะหลับไป และตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Edit

  • เผาตอนเช้า - ตื่นตอนเที่ยง
  • เผาตอนเที่ยง - ตื่นตอนกลางคืน
  • เผาตอนกลางคืน - ตื่นมาในอีกวัน

การทำอาหาร Edit

เมื่อเอา Mandrake ไปเผา ก็จะได้รับ Cooked Mandrake ซึ่งเมื่อกินแล้ว จะตื่นมาในอีกวันทันที

Cooked Mandrake

วิธีทำอาหาร โดยใช้ Crock Pot Edit

ในการทำ Mandrake Soup ทำได้หลายวิธี แต่จะขอแนะนำวิธีที่ประหยัดสุดๆ

Mandrake Soup