FANDOM


Krampus
Krampus
พลังชีวิต 200
พลังโจมตี 50
อัตราการโจมตี 1.2
ระยะการโจมตี 3
ความเร็วขณะวิ่ง 7
สูตรเสก : "krampus"
ดรอปไอเท็ม Monster Meat, Charcoal×2, Krampus Sack1%
He's going after my stuff!

–Wilson

แครมปัส เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นฆ่าสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากเกินไป จัดเป็น สัตว์ ประเภทไม่ก้าวร้าวต่อผู้เล่น เมื่อผู้เล่นฆ่าสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์จะได้รับคะแนน naughtiness. ขณะที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เล่นจะได้ยินเสียงเตือนว่าผู้เล่นนั้นฆ่าสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากเกินไป และผู้เล่นจะได้ยินเสียงแหลมที่ไม่ซ้ำกัน แต่ถ้าหากผู้เล่นไม่ได้กระทำการฆ่าสิ่งมีชีวิตอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทำให้ค่าคะแนน naughtiness ลดลงทุกๆ 1 นาที

แครมปัสจะต้องใช้ คทาแช่แข็ง ตีมันเป็นเวลา 3 ครั้งมันจึงถูกแช่แข็ง

พฤติกรรมEdit

Krampus sleeping

เมื่อตอนกลางคืน แครมปัสจะนอนหลับ

Krampus Escape

แครมปัสจะหนีลงไปในกระสอบของมันเอง ภายหลังจากที่ขโมยของได้สำเร็จ

แครมปัสจะทำลาย หีบ หลังจากนั้นแล้วก็ทำการขโมยของที่อยู่ภายในหีบเหล่านั้น ถ้าหากผู้เล่นอยากได้ของที่มันขโมยไป ผู้เล่นจำเป็นต้องฆ่าแครมปัสและหยิบไอเทมเหล่านั้น นอกจากนี้แล้วก่อนที่แครมปัสจะทำลายหีบ มันจะหยิบไอเทมที่ตกอยู่บนพื้นดินก่อนเสมอ แครมปปัสไม่สามารถขโมยสิ่งของพวก Eye Bone, ขวานหรูหรา และสิ่งของที่นำไปประกอบกับ ฐานไม้ (แหวน, เครื่องหมนุน, กล่อง, และ มันฝรั่งเหล็ก)

แครมปัส เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว มีพลังโจมตีเป้หมาย 50 หน่วย (ถ้าเป้าหมายไม่มีเกราะ) ดังนั้นมันเป็นตัวละครที่สามารถฆ่าผู้เล่นภายใน 3 ครั้ง และนอกจากนี้จะมีโอกาสเพียงแค่ 1% ที่มันจะดรอป ถุงกระสอบแครมปัส เมื่อมันตาย เราสามารถใช้มันเหมือนกับ กระเป๋าเดินทาง ได้ หากตัวละครสวมใส่ถุงกระสอบของแครมปปัสจะทำให้มีช่องเก็บของจำนวน 14 ช่องซึ่งในขณะที่ กระเป๋าเดินทาง มีช่องจำนวน 8 ช่องเท่านั้น และเมื่อยิ่งแบกของมากขึ้น มันไม่ทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ช้าลงเหมือนกับการสวมใส่ กระเป๋าหนังหมู ถ้าคุณสามารถจัดการมันได้ มันจะดรอปของที่มันขโมยมา เมื่อมันถูกผู้เล่นไล่ แครมปัสจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกับ ไก่งวง มันจะหายตัวไปในกระสอบของมันเองถ้าหากผู้เล่นมีความเร็วในการไล่ไม่เพียงพอ

แต่อย่างไรก็ตาม แครมปัสยังคงวิ่งไปรอบๆ ผู้เล่นจนกระทั่งมันไม่มีไอเทมอยู่ภายในหน้าจอ
2013-06-04 00015

เกี่ยวกับคะแนน Naughtiness Edit

2 Krampii stealing player's items

แครมปัสจะปรากฏขึ้นและมันจะขโมยไอเทมของผู้เล่น มันสามารถทำลายของทื่มันบรรจุไอเทมและขโมยสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในสิ่งบรรจุนั้นๆ หลังจากนั้นแล้วมันสามารถหลบหนีโดยการกระโดดลงเข้าไปในกระเป๋าของตัวเอง บางครั้งเราสามารถพบแครมปปัส 1 หรือ 2 ตัวภายในเวลาเดียวกัน เมื่อผ่านไปครบ 50 วัน หลังจากนั้นเราสามารถพบแครมปปัสเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 ตัวเมื่อผ่านไปครบ 100 วัน

ทุกๆ นาทีหากเราไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตบริสุทธิ์ จะทำให้คะแนน naughtiness ลดลงไป 1 หน่วย แต่ถ้าหากผู้เล่นมีคะแนนถึงจุดนั้นๆ โปรแกรมจะสุ่มค่าระหว่าง 0-50 หากผลลัพธ์ของตัวเลขตกอยู่ในช่วง 31-50 แล้ว แครมปปัสจะปรากฏออกมาและขโมยไอเทมของผู้เล่น หลังจากมันปรากฏ ค่าคะแนน naughtiness จะถูกรีเซตให้กลายเป็น 0 ทันที

มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ถ้าสิ่งมีชีวิตบริสุทธิ์ถูกฆ่าตายด้วยไฟ ผู้เล่นจะ ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงคะแนน naughtiness ได้เล่น ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ไฟก็ยังถึงว่าเป็นปัจจัยในการฆ่าอีกด้วย

ตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการได้รับคะแนน naughtiness

สิ่งมีชีวิต

คะแนน Naughtiness
ลูกควายแรกเกิด 6

สมอลล์เบิร์ด

6

บีฟาโล่

4
หมู 3
นกสีแดง 2
นกขายาวตาเดียว 2

กระต่าย และ กระต่ายดำ

1
ผึ้ง 1
ผีเสื้อ 1
อีกา 1

วิธีการฆ่าEdit

 • วิธีการฆ่าในระยะไกล จัดว่าเป็นวิธีการฆ่าที่ง่ายที่สุดในการฆ่ามัน บางครั้งอาจทำให้มันอยู่ในสภาวะนอนหลับ (เช่นการใช้ ลูกดอกอาบยาสลบขลุ่ยแพน). หลังจากนั้นและก็ฆ่าแครมปัสด้วย หอก หรือ ตะบองหนวด.
 • ในทางกลับกัน ผู้เล่นก็สามารถฆ่าแครมปปัสโดยตรงได้ โดยอันดับแรกเริ่มต้นด้วยการใช้อาวุธระยะไกลโจมตีมันก่อน อย่างเช่น บูมเมอร์แรง หรือ ลูกดอกหัวระเบิด  หลังจากนั้นแล้วแครมปัสจะโจมตีกับผู้เล่น ผู้เล่นอาจจะล่อมันให้ตกอยู่สถานที่เราได้เปรียบเช่น  กับดักหนาม.
 • ถ้าผู้เล่นทราบถึงคะแนน "naughtiness" ที่สะสม เราสามารถสร้างกับดักไว้ก่อน ก่อนที่มันจะปรากฏกายขึ้นมา หลังจากผู้เล่นก็วาง หีบ พร้อมกับรายกายไอเทมหลอกลวงบนพื้นที่กับดักที่สร้าง นอกจากนี้บริเวณรอบๆ อาจใช้ ทุ่นระเบิดผึ้ง วางไว้ใกล้ๆ หีบ ได้อีกด้วย ซึ่งมันจะทำงานก็ต่อเมื่อแครมปัสเดินเข้ามาหยิบไอเทมภายในกล่อง และทุ่นระเบิดผึ้งก็ทำงาน มันก็จะตายด้วยน้ำมือของผึ้ง
 • อีกวิธีการฟาร์มแครมปปัสนั้นก็คือการจับกระต่ายด้วยกับดัก และเมื่อมันส่งเสียงแหลมปรี๊ดดัง ผุ้เล่นถือ กระต่าย แล้วหลังจากนั้นกับไปที่ค่ายของผู้เล่น วางไอเทม 1-2 ไอเทมลงบนพื้นดินและฆ่ากระต่ายที่ถือมาทันที แครมปัสก็จะปรากฏกายขึ้นมาก มันจะรีบเดินไปหยิบไอเทมที่ตกวางอยู่บนพื้น เมื่อมันกำลังเก็บไอเทมนั้นให้รีบโจมตีมันโดยทันทีผู้เล่นจึงตกอยู่ภายใต้การโจมตีของแครมปปัส มันจะดรอปไอเทมบางอย่าง และหลังจากนั้นแครมปัสจึงหายตัวไป
 • หนึ่งในวิธีฆ่าที่สุดแสนสนุกอีกหนทางหนึ่งนั้นก็คือ วาง ผึ้งสังหาร ภายในหีบ และเมื่อมันมทำลายหีบนั้นแล้ว ผึ้งสังหารจะปรากฏออกมาและฆ่าแครมปัสทันที
 • หนทางที่ดีที่สุดที่ทำให้ได้รับไอเทมกลับคืนมาจากแครมปัสนั้นก็คือ ล่อลวงให้แครมปัสไปในสถานที่ที่มี กบ อาศัย มันจะใช้ลิ้นของมันฆ่าแครมปัส ทำให้แครมปัสดรอปไอเทมทีขโมย ผู้เล่นก็สามารถเก็บไอเทมเหล่านั้นได้ในภายหลัง
 • ถ้าผู้เล่นมีเป้าหมายอยากได้ถุงกระสอบของแครมปัส ให้ลองใช้ คทาไฟ ซึ่งถุงกระสอบจะไม่ถูกเผาไหม้ และสิ่งของอื่นที่ดรอป จะถูกเผาไหม้เป็นขี้เถ้า แต่เนื่องจากเป้าหมายของผู้เล่นคือต้องการดรอปถุงกระสอบของแครมปัส ดังนั้นแล้วอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่สำคัญ จริงไหมล่ะ
 • อีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถหากถุงกระสอบของแครมปัสได้ ก็คือการใช้ระบบบันทึกเกมส์ในช่วงเวลาก่อนการฆ่ามัน และถ้ามันไม่กดรอปถุงกระสอบให้กดปุ่ม alt+f4 และเริ่มต้น load game ใหม่ไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ระบกระเป๋ามัน แต่สำหรับวิธีการนี้ให้ระวังในเรื่องการทำกระบวนการ auto-save.

เกร็ดความรู้ Edit

 • ในเรื่องราวของชาวบ้าน แครมปัส จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนสัตว์จากนิทานพื้นบ้านในกลุ่มประเทศที่อยู่ในใกล้บริเวณเทือกเขาแอลไพน์ ซึ่งมันจะเป็นสัตว์ที่จะลงโทษเด็กที่ไม่ดีในช่วงฤดูคริสต์มาส ในทางตรงกันข้าม แล้ว Saint Nicholas นักบุญที่แสนดีที่มักจะมอบของขวัญให้แก่บุคคล อธิบายว่า แครมปัสจะจับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีความซุกซนใส่ลงในถุงกระสอบของตัวเอง และจะพาเด็กเหล่านั้นไปอยู่ที่รังของพวกมัน ความแตกต่างของแครมปัส ของ Saint Nicholas นั้นเขาอธิบายว่าถ้าแครมปัสถือ ถ่าน ทำให้มันมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ตามประเพณีแล้ว เด็กที่ซุกซนจะถูกลงโทษด้วยการใช้ถ่านหินที่อยู่ภายในถุงของมัน
 • แครมปัส มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับดินแดนแถบบริเวณ สแกนดิเนเวีย แพะในเทศกาลคริสมาสต์ ซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏประเพณีทางศาสนา ของตำนาน นอร์ส โดยอธิบายว่า แตรของแครมปัสนั้น มีลักษณะคล้ายกับเครื่องประดับของแพะที่อยู่ในประเพณีของประเทศฟินแลนด์ ชายหนุ่มต้องสวมใส่หัวแพะที่ทำมาจากฟาง (ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวโยงกัน) ในเทศกาลดังกล่าว และหลังจากนั้นจะเดินทางไปยังบ้านแต่ละบ้านเพื่อขออาหารและเครื่องดืมแอลกอฮอล์ ในเรื่องราวของ ซันตาคลอสชาวฟิลแลนด์ ยังคงมีคงมีชื่อเกี่ยวกับกับแพะดังกล่าวอีกด้วย
 • แครมปัสที่ปรากฏกายอาจมีลักษณะคล้ายกับปีศาจ Jersey มันมีเหมือนม้ามีปีกสีแดง และมีเขา แต่อย่างไรก็ตาม แครมปัสที่ปรากฏในเกมส์นั้นไม่มีปีก และมันก็มีหางหนากว่าม้าอีกด้วย ดังนั้นแล้วอาจเปรียบเทียบว่ามันคล้ายกับจิ้งโจ้หรือจิ้งจก
Mobs
สิ่งมีชีวิต ที่ไม่เป็นมิตร ค้างคาวแมงมุมถ้ำแมงมุมขาวแมงมุมสปิตเตอร์หนอนแมงมุมแมงมุมเหลืองบิชอปแรดหมากรุกม้าไม้กบมนุษย์กบหมูการ์เดี้ยนผีปีศาจเงาหมาป่า (หมาป่าเพลิงหมาป่าน้ำแข็ง) • ผึ้งสังหารยุงต้นบัวกินเนื้อแมวน้ำแมกทัสแมวน้ำวีทัสนกตาเดียวหนวดหมึก (หนวดหมึกยักษ์ลูกหนวดหมึก) • (ต้นโอ๊กพิโรธหัวหน้าหมาป่า Reign of Giants icon)
บอส มอนสเตอร์ บอสแรดเดียคลอปส์นางพญาแมงมุมต้นไม้ปีศาจ • (หมีมังกรกวางมูซ Reign of Giants icon)
สัตว์ ตามธรรมชาติ ผึ้งควายมนุษย์กระต่าย (มนุษย์กระต่ายดำ) • ช้างแคมปัสแพนกวินหมู (มนุษย์หมูป่า) • กุ้งหินทากดุหอยทากนกตาเดียววัยรุ่นลิงถ้ำ • (อีแร้งแคทคูนแพะสายฟ้า Reign of Giants icon)
สัตว์ ที่เป็นมิตร หีบสุนัขลูกควายผีเสื้อหิ่งห้อยไก่งวงแมนเดรกกระต่าย (กระต่ายดำ) • อีกานกแดงนกหิมะลูกนกตาเดียว • (กลอมเมอร์ตัวตุ่น Reign of Giants icon)
อื่นๆ อบิเกลชาร์ลีแม็กเวลล์ราชาหมู