FANDOM


คนโบราณ (Ancient Civilization) คือเผ่าพันธ์ที่รุ่งเรือง การใช้เวทมนตร์ทำให้เผ่าพันธ์นี้ล่มสลายจากการใช้เชื้อเพลิงฝันร้ายมากเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดการไหลของเชื้อเพลิงฝันร้ายและเป็นไปได้ว่าอาจทำให้เกิดปีศาจเงา ซึ่งทำให้เกิดซากเมืองโบราณขึ้น

เป็นไปได้ว่าชาวเมืองได้สร้างหุ่นยนตัวหมากขึ้นมา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงพกมากแถบที่ฝึก (military) และน่าจะเอาไว้ไช้เป็นทหารเครื่องจักร เมื่อแม็กเวลล์ พบเข้าจึงขอเอาไปใช้ และดูเหมือนว่าคนโบราณนั้นเคร่งศาสนามากดูจาก ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เทียมของโบราณ ซึ่งแม็กเวลล์บอกว่าเป็บที่สักการะของคนโบราณ สิ่งที่สร้างจากศูนย์วิจัยในแสดงให้เห็นการใช้เวทมนตร์ เช่น คฑาที่มีความสามารถในการเรียกดาว หรือวาร์ประยะใกล้ หรือกระทั้งเกราะที่สามารถสร้างสนามพลังป้องกันได้ คนโบราณยังมีการใช้วัสดุหายากจำนวนมากอย่างหินโบราณ เห็นได้ชัดว่าคนโบราณมีหินโบราณนี้เยาะมากจากการที่ประติมากรรมหลายอย่างถูกสร้างด้วยหินโบราณ

คนโบราณนั้นดูเหมือนว่าจะมีกองทัพที่ทรงพลังมาก ซึ่งที่เหลือรอดคือเหล่าตัวหมากที่จะพัง นอกจากนี้คนโบราณยังถูกปกป้องด้วยผู้พิทักโบราณ แต่พลังอันมหาศารนั้นทำอันตรายปีศาจเงาได้น้อยนิดนัก ในที่สุดก็กลายร่างเป็นสัตว์ร้าย ไปอยู่ที่ใจกลางเขาวงกต เมื่อเผ่าพันธ์นี้สิ้นสุด ที่เหลือรอดคือเทคโนโลยีของพวกเขา, ซากข้าวของ และวงจรฝันร้าย

GalleryEdit

Ancient statues

รูปปั้นที่สร้างโดยคนโบราณ

Ancient Guardian

ผู้พิทักษ์โบราณ ในร่างปัจจุบัน